[hfe_template id='1411']

W ramach prawa spadkowego

Do otwarcia spadku dochodzi w chwili śmierci spadkodawcy. Krąg spadkobierców nie zawsze jednak będzie łatwy do ustalenia, stąd do chwili prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku nie można jednoznacznie uznać się za spadkobiercę. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek czy unieważnienie testamentu. Pomagamy w sprawach o podział majątku spadkowego, zarówno reprezentując klientów w procesach sądowych, jak również w trakcie przygotowania i sporządzania umów o dział spadku. Doradzamy w zakresie wyboru formy rozporządzenia na wypadek śmierci oraz treści testamentu, a także wskazujemy konsekwencje prawne jego postanowień. Udzielamy też pomocy wskazując możliwości uchylenia się od obowiązku spłaty długów spadkodawcy.

Kancelaria oferuje w szczególności:

Inne specjalizacje

Scroll to Top