[hfe_template id='1411']

W ramach prawa karnego i wykroczeniowego

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach karnych i o wykroczenia, związanych z obroną oskarżonych lub obwinionych i reprezentacją pokrzywdzonych, w tym w sprawach związanych z błędami w sztuce lekarskiej, w sprawach o przestępstwa i wykroczenia drogowe, przestępstwa menadżerskie, przestępstwa penalizowane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w sprawach o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a także w sprawach o  przestępstwa związane z udziałem w zorganizowanych grupach przestępczych. Kancelaria skutecznie broni i reprezentacje obwinionych w sprawach dyscyplinarnych lekarzy, funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej, a także nauczycieli. Oferujemy również pełen zakres usług związanych z reprezentacją w postępowaniach karnych wykonawczych.

Kancelaria oferuje w szczególności:

Inne specjalizacje

Scroll to Top