[hfe_template id='1411']

W ramach prawa cywilnego

Kancelaria posiada ugruntowaną praktykę i wykorzystuje ją w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem roszczeń o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia i renty za uszczerbek na zdrowiu, wywołany błędem w sztuce lekarskiej lub powstały wskutek wypadku komunikacyjnego. Ponadto z licznymi sukcesami reprezentowała klientów w sprawach wywołanych wniesieniem tzw. „skargi pauliańskiej”,  w sprawach o roszczenia z tytułu umowy o roboty budowlane, umów zlecenia i umów o dzieło, których stroną był konsument, a także w sprawach o odszkodowanie za mobbing. Specjalizuje się także w reprezentowaniu klientów na każdym etapie postępowania nieprocesowego, w tym wywołanych wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie lub zniesienie służebności. Wielokrotnie mieliśmy przyjemność reprezentować również spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, a także zarządców tych podmiotów, m.in. w sprawach o zapłatę czynszu, czy też w postępowaniach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał.

Kancelaria oferuje w szczególności:

Inne specjalizacje

Scroll to Top