[hfe_template id='1411']

W ramach prawa administracyjnego i podatkowego

Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenia w sprawach administracyjnych i podatkowych. Pomagamy zarówno przedsiębiorcom oraz osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, stykającymi się na co dzień z zawiłościami polskiego prawa administracyjnego i podatkowego. Nasi klienci są reprezentowani przed organami administracji samorządowej, rządowej, organami podatkowymi oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria oferuje w szczególności:

Inne specjalizacje

Scroll to Top