Tomasz Sak

Partner Zarządzający

O mnie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W Latach 1995 – 1997 r. odbył aplikację sędziowską, a następnie wykonywał zawód sędziego. Od 2006 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, a 2017 r. wykonuje zawód adwokata także w ramach spółki partnerskiej.

 

Od 2010 r. czynnie uczestniczył w pracach organów Adwokatury. W latach 2010 -2016 r., wchodził w skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, pełniąc funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Opolu. Od 2016 r. do 2020r. funkcję tą  pełnił jako samodzielny organ.

 

Uchwałą prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej otrzymał wyróżnienie w postaci odznaki Adwokatura Zasłużonym.

Doświadczenie

Wśród najważniejszych aspektów działalności wymienić należy:
  • reprezentowanie klientów w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego, w tym przed Sądem Najwyższym,
  • reprezentowanie klientów w trakcie negocjacji i uzgodnień przed procesowych,
  • posiada bogate doświadczenie jako obrońca w sprawach karnych o błąd w sztuce lekarskiej, a także w postępowaniach dyscyplinarnych lekarzy, policjantów, funkcjonariuszy Służby Więziennej i innych funkcjonariuszy służb państwowych i nauczycieli,
  • występuje jako obrońca w sprawach karnych – gospodarczych tj. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w sprawach o tzw. przestępstwa menadżerskie,
  • posiada bogate doświadczenie we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem kary (odroczenie wykonania kary, przerwa, warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.).
Kontakt

Tomasz Sak

Scroll to Top