Mateusz Tuński​

Partner

O mnie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2012 – 2014 r. odbył aplikację adwokacką prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Opolu, a w 2015 r., po pozytywnym złożeniu egzaminu adwokackiego, został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu.

 

W 2013 roku ukończył Szkołę Praw Własności Intelektualnej prowadzoną w ramach Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

 

W 2013 roku ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Fundraiserów organizowane przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL.

 

W latach 2011-2017 aktywny członek największej na świecie organizacji zrzeszającej mówców i liderów – TOASTMASTERS INTERNATIONAL. Założyciel klubu Toastmasters Opole.

 

Swoją pasją do prawa i przemawiania publicznego dzieli się na konferencjach oraz warsztatach. Występował jako prelegent na konferencjach WordCamp, festiwalu BOSS, Toastmasters Leadership Institute, 4S Leaders Camp, Forum Legal Design. Był zapraszany przez koła naukowe, organizacje pozarządowe i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Przygotowywał zespoły laureatów do zaprezentowania się na gali II Wrocławskiego Kongresu Naukowego Dzieci i Młodzieży. Od 2017 prowadzi zajęcia z prawa własności intelektualnej oraz z krasomówstwa dla aplikantów adwokackich w ramach Izby Adwokackiej w Opolu.

Doświadczenie

Posiada bogate doświadczenie procesowe i poza procesowe, które w szczególności obejmuje:

 • doradztwo i reprezentowanie Klientów z branży IT, a w szczególności przygotowywanie i negocjowanie umów, takich jak umowy na wykonanie dedykowanego oprogramowania, umowy SLA, umowy wdrożeniowe, umowy i regulaminy dotyczące utworów pracowniczych i projektów racjonalizatorskich stworzonych przez pracowników;
 • doradztwo i reprezentowanie Klientów z branży kreatywnej, w tym agencji reklamy i PR, a także muzyków, fotografów, projektantów, grafików, analityków, programistów, trenerów;
 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów współpracy, umów o pracę i kontraktów menadżerskich, a także reprezentowanie w sprawach o roszczenia z tym związane, w tym z tytułu mobbingu;
 • wdrażanie rozwiązań mających na celu ochronę własności intelektualnej przedsiębiorcy oraz tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • postępowania karne i cywilne związana z naruszeniem majątkowych praw autorskich i autorskich praw osobistych;
 • przygotowywanie audytów prawnych z zakresu praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • przygotowywanie regulaminów serwisów i polityk prywatności;
 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów inwestycyjnych oraz founders agreement;
 • przygotowywanie umów spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych;
 • postępowania o zapłatę inicjowane przez pierwotnych wierzycieli lub firmy windykacyjne;
 • postępowania o zapłatę związane z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień;
 • postępowania związane z rozwodami, w tym rozwodami, w ramach których dochodzi do rozwiązania związku małżeńskiego z wyłącznej winy jednego z małżonków.
Kontakt

Mateusz Tuński​

Scroll to Top