Kinga Migalska-Gajda

Partner

O mnie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W trakcie studiów członek Zarządu Grupy Lokalnej Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Opole. W okresie studiów odbywała praktyki i staże w kancelariach adwokackich oraz w kancelarii doradcy podatkowego. W latach 2015 – 2017 odbyła aplikację adwokacką prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Opolu. 

 

W ramach wolontariatu udzielała nieodpłatnych porad prawnych w biurze poselskim oraz w ramach dyżurów w punkcie nieodpłatnych porad prawnych w Sądzie Rejonowym w Opolu. W 2018  r., po pozytywnym złożeniu egzaminu adwokackiego, została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu. 

 

Zajmuje się reprezentacją procesową w sprawach konsumenckich oraz obsługą podmiotów gospodarczych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz gospodarczego.

Doświadczenie

Posiada bogate doświadczenie procesowe i poza procesowe, które w szczególności obejmuje:

  • reprezentowanie w sprawach cywilnych i gospodarczych z zakresu prawa zobowiązań – w szczególności w sprawach o zapłatę, postępowaniach z tzw. „skargi pauliańskiej”, sprawach o odwołanie darowizny, ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego;
  • reprezentowanie w sprawach o ochronę prawa własności i posiadania;
  • reprezentowanie w postępowaniach wieczystoksięgowych oraz o uzgodnienie treści księgi wieczystej;
  • reprezentowanie w sprawach o roszczenia z tytułu odszkodowania, zadośćuczynienia i renty za uszczerbek na zdrowiu wywołany błędem w sztuce lekarskiej lub powstały wskutek wypadku komunikacyjnego;
  • reprezentowanie w postępowaniach nieprocesowych, w szczególności w sprawach z wniosku o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, a także w postępowaniach spadkowych;
  • reprezentowanie w sprawach o orzeczenie rozwodu, o podział majątku wspólnego małżonków, o zasądzenie i podwyższenie alimentów;
  • reprezentowanie dłużników przed sądem w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
  • obronę oskarżonych/ obwinionych i reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych oraz wykroczeniowych.
Kontakt

Kinga
Migalska-Gajda

Scroll to Top