dr Andrzej Tatara

Partner

O mnie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Opolu, a w 2017 r., po pozytywnym złożeniu egzaminu adwokackiego, został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu.

 

Od 2017 r. zatrudniony jako asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego, rzeczowego i spadkowego oraz występuje jako obrońca w sprawach karno-skarbowych.

 

Współautor komentarza do ustawy o podatku akcyzowym, pod red. M. Zimnego, C.H. Beck, Warszawa 2020.

Doświadczenie

Posiada bogate doświadczenie procesowe i poza procesowe, które w szczególności obejmuje:

  • reprezentowanie klientów w zakresie prawa rzeczowego i spadkowego na wszystkich etapach postępowania,
  • występuje jako obrońca w sprawach karnych skarbowych na wszystkich etapach postępowania,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych, kontrolnych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z opodatkowaniem majątku, podatkami dochodowymi oraz podatku akcyzowym,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami oraz sądami administracyjnymi w tym również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w szczególności zajmuje się zagadnieniami związanymi z ustawą o gospodarce nieruchomościami, postępowaniami w sprawie o wywłaszczenie nieruchomości,
  • reprezentowanie klientów w procesach sądowych w sprawach rodzinnych.
Kontakt

dr Andrzej Tatara​

Scroll to Top